Panel Komisji Szkolnych

Protokół elektroniczny

Szanowni Państwo,

Prosimy o zalogowanie się do Panelu Komisji Szkolnych w celu wpisania wyników uzyskanych przez uczniów podczas eliminacji szkolnych do protokołu elektornicznego.

Dostęp do elektronicznego protokołu możliwy jest jedynie przy użyciu danych do logowania (login, hasło), otrzymanych e-mailem podczas zgłoszenia Szkoły do Olimpiady. 

Test z kluczem odpowiedzi oraz makieta do wydruku na folii do sprawdzania testów zostały zamieszczone w aktualnościach na strponie głównej olimpiady:

www.mowos.pl

Przypominamy, że po uzupełnieniu protokół należy wydrukować, podpisać (na protokole niezbędne są podpisy wszystkich trzech członków Komisji Szkolnej), ostemplować pieczęcią Szkoły i przesłać wraz ze wszystkimi Arkuszami Odpowiedzi (również niewykorzystanymi) oraz oświadczeniami o przetwarzaniu danych osobowych do Komitetu Głównego najpóźniej do 13 grudnia 2019 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Protokół elektroniczny będzie dostępny do 13 grudnia 2019 r., do godz. 24.00.

Zasady oceny testu, przyznawania punktów i wysłania wyników znjadują się w Instrukcji dla Komisji Szkolnych.

Protokół wraz z Arkuszami Odpowiedzi należy przesłać do Komitetu Głównego na adres:

Al. Niepodległości 162, lok. 226

02-554 Warszawa.

Będziemy wdzięczni za wyraźne wpisanie na kopercie z protokołem numeru zgłoszenia Szkoły (w lewym górnym rogu koperty). 

Z pozdrowieniami,

Organizatorzy

Młodzieżowej Olimpiady Wiedzy o Społeczeństwie 

login icon

Logowanie

Problemy z logowaniem? - kliknij