Panel Komisji Szkolnych

Rejestracja do V edycji Młodzieżowej Olimpiady Wiedzy o Społeczeństwie!

Szanowni Państwo,

UWAGA! Wydłużamy zapisy!

Uprzejmie informujemy, że rejestracja trwa do 6 listopada br.!

***

Rozpocznij rejestrację za pomocą FORMULARZA.

Zachęcamy do zapoznania się z instrukcją do formularza.

***

Ważne informacje dla osoby zgłaszającej:

1. PROCEDURA. Zgłoszenie Szkoły do zawodów:

  • 7 - 25 października 2019: elektroniczna rejestracja poprzez formularz. Podczas rejestracji będą potrzebne następujące dane: pełne dane szkoły (nazwa, adres, numer telefonu i faxu, adres strony internetowej, nazwisko i tytuł naukowy dyrektora szkoły); skład Komisji Szkolnej (dane osobowe 3 członków Komisji, w tym Przewodniczącego oraz ich tytuły naukowe); dane osoby zgłaszającej (w tym numer telefonu kontaktowego i adres e-mail), orientacyjna liczba zawodników biorących udział w zawodach.


Po dokonaniu rejestracji należy wydrukować formularz w dwóch egzemplarzach.

  • do 25 października włącznie: wysłanie jednego wydrukowanego i podpisanego zgłoszenia przez Dyrektora Szkoły, Przewodniczącego Komisji Szkolnej, Członków Komisji Szkolnej, Opiekuna/ów merytorycznego/ych (listem poleconym, priorytetem) na adres Komitetu Głównego Olimpiady (Komitet Główny Młodzieżowej Olimpiady Wiedzy o Społeczeństwie, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa).  


Nie przyjmujemy zgłoszeń faksem. Drugi egzemplarz zgłoszenia przechowuje Komisja Szkolna.

 2. KOMISJA SZKOLNA. Informujemy, że można zgłosić tylko jedną Komisję Szkolną z danej szkoły.

Komisja składa się z przewodniczącego oraz dwóch członków. Wszyscy Członkowie Komisji Szkolnej są zobowiązani do podpisania się na wydrukowanym Zgłoszeniu Szkoły do Olimpiady.

3. DANE UCZNIÓW. Osoba zgłaszająca powinna pobrać zgody od przedstawicieli ustawowych uczniów na przekazanie ich danych osobowych organizatorowi Olimpiady. Komisja Szkolna wyznacza uczniom termin zwrotnego przekazania zgód, nie później niż w dniu eliminacji szkolnych (10 grudnia br.).

Zgoda do pobrania tutaj.

Można ją również pobrać pobrać podczas rejestracji szkoły.

Zgody na przetwarzanie danych osobowych uczniów wraz z testami eliminacji szkolnych, arkuszami odpowiedzi i protokołami należy przesłać na adres Komitetu Głównego do dnia 13 grudnia br.

4. OPIEKUNOWIE MERYTORYCZNI UCZNIÓW. W zgłoszeniu należy podać jednego opiekuna
merytorycznego każdego ucznia. Zgodnie z Regulaminem Olimpiady opiekunowi merytorycznemu
laureata organizator może przyznać nagrodę w przypadku, gdy jest on uprawnionym reprezentantem szkoły laureata. Uprawnionego opiekuna zawodnika wskazuje dyrektor szkoły w zgłoszeniu szkoły do zawodów. Opiekunowie merytoryczni poszczególnych uczniów jest zobowiązany podpisać się na wydrukowanym Zgłoszeniu Szkoły do Olimpiady.

5. LOGIN I HASŁO. Dane do logowania na niniejszej stronie (https://panel.mowos.pl) zostaną
przesłane na adres e-mail podany przez zgłaszającego w formularzu zgłoszeniowym.

W razie pytań prosimy o kontakt na adres e-mail: biuro@mowos.pl lub pod numerem telefonu (22) 564 9725.

Z pozdrowieniami,
Organizatorzy Młodzieżowej Olimpiady Wiedzy o Społeczeństwie

***

Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych

Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych została założona w 2000 r. przez rektorów 5 polskich państwowych uczelni ekonomicznych (Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Krakowie, Poznaniu i we Wrocławiu) w celu prowadzenia akredytacji w zakresie nauk ekonomicznych i nauk o zarządzaniu. Fundacja od 2005 r. jest organizatorem jednej z największych olimpiad przedmiotowych w kraju – Olimpiady Przedsiębiorczości. Od 2008 r. Fundacja prowadzi dwa ogólnopolskie projekty edukacyjne: Akademię Młodego Ekonomisty oraz Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy, których celem jest popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości ekonomicznej wśród młodzieży. Organizacja prowadzi szereg działań służących doskonaleniu jakości kształcenia edukacji w polskich szkołach wyższych, propagowaniu i wspieraniu jej najlepszych wzorców.
Strona internetowa Fundacji: www.fundacja.edu.pl.

login icon

Logowanie

Problemy z logowaniem? - kliknij