icon

Panel Komisji Szkolnych

Rejestracja III edycja MOWOS

Szanowni Państwo,

Informujemy, że rozpoczynamy rejestrację do III edycji Młodzieżowej Olimpiady Wiedzy o Społeczeństwie (wcześniej Gimnazjalnej Olimpiady Wiedzy o Społeczeństwie). Począwszy od tego roku szkolnego do udziału w Olimpiadzie zapraszamy zarówno uczniów gimnazjów, jak i uczniów klas siódmych szkół podstawowych.

WAŻNE INFORMACJE DLA OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ:

1. PROCEDURA. Aby prawidłowo zgłosić szkołę należy:

·         25 września - 27 października: elektroniczna rejestracja poprzez formularz opublikowany na stronie internetowej Olimpiady oraz na stronie panel.mowos.pl. Podczas rejestracji będą potrzebne następujące dane: pełne dane szkoły (nazwa, adres, numer telefonu i faxu, adres strony internetowej, nazwisko i tytuł naukowy dyrektora szkoły); skład Komisji Szkolnej (dane osobowe 3 członków Komisji, w tym Przewodniczącego oraz ich tytuły naukowe); dane osoby zgłaszającej (w tym numer telefonu kontaktowego i adres e-mail); dane imienne zawodników (w tym imię i nazwisko, numer telefonu, aktualny adres e-mail, imię i nazwisko opiekuna merytorycznego).

Po dokonaniu rejestracji należy wydrukować formularz w dwóch egzemplarzach.

·          do 30 października włącznie: wysłanie jednego wydrukowanego i podpisanego zgłoszenia (listem poleconym, priorytetem) na adres Komitetu Głównego Olimpiady (Komitet Główny MOWOS, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa). Nie przyjmujemy zgłoszeń faksem. Drugi egzemplarz zgłoszenia przechowuje Komisja Szkolna.

Zachęcamy do pobrania oświadczenia zgody na przetwarzanie danych osobowych ucznia (plik do pobrania). Oświadczenia zawodników biorących udział w Olimpiadzie przechowuje Komisja Szkolna.

2. KOMISJA SZKOLNA. Informujemy, że można zgłosić tylko jedną Komisję Szkolną z danej szkoły. 
Komisja składa się z przewodniczącego oraz dwóch członków.

3. DANE UCZNIÓW. Przypominamy, że osoba zgłaszająca powinna posiadać zgody  przedstawicieli ustawowych uczniów (w przypadku uczniów niepełnoletnich) na przekazanie ich 
danych osobowych organizatorowi Olimpiady (plik do pobrania w pkt. 1).  

4. OPIEKUNOWIE MERYTORYCZNI UCZNIÓW. W zgłoszeniu należy podać jednego opiekuna 
merytorycznego każdego ucznia. Zgodnie z Regulaminem Olimpiady opiekunowi merytorycznemu 
laureata organizator może przyznać nagrodę w przypadku, gdy jest on uprawnionym reprezentantem
szkoły laureata. 

5. LOGIN I HASŁO. Dane do logowania na niniejszej stronie (https://panel.mowos.pl) zostaną 

przesłane na adres e-mail podany przez zgłaszającego w formularzu zgłoszeniowym.

6. INSTRUKCJA DO FORMULARZA. Aby prawidłowo wypełnić formularz zapraszamy do zapoznania 
się z instrukcją do formularza.

 

 W razie konieczności zmiany danych wpisanych w Panelu Komisji Szkolnych prosimy o kontakt na adres e-mail: biuro@mowos.pl

lub pod numerem telefonu (22) 564 9725.

Z pozdrowieniami,
Organizatorzy Młodzieżowej Olimpiady Wiedzy o Społeczeństwie

***

Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych

Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych została założona w 2000 r. przez rektorów 5 polskich państwowych uczelni ekonomicznych (Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Krakowie, Poznaniu i we Wrocławiu) w celu prowadzenia akredytacji w zakresie nauk ekonomicznych i nauk o zarządzaniu. Fundacja od 2005 r. jest organizatorem jednej z największych olimpiad przedmiotowych w kraju – Olimpiady Przedsiębiorczości. Od 2008 r. Fundacja prowadzi dwa ogólnopolskie projekty edukacyjne: Akademię Młodego Ekonomisty oraz Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy, których celem jest popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości ekonomicznej wśród młodzieży. Organizacja prowadzi szereg działań służących doskonaleniu jakości kształcenia edukacji w polskich szkołach wyższych, propagowaniu i wspieraniu jej najlepszych wzorców.
Strona internetowa Fundacji: www.fundacja.edu.pl.

login icon

Logowanie

Problemy z logowaniem? - kliknij